Nội dung khóa học bơi ngửa

0
Kỹ thuật bơi ếch hay còn gọi là khóa học bơi cơ bản, đây là kỹ thuật bơi có thể bơi được xa nhất,...

Nội dung khóa học bơi ếch

0
Kỹ thuật bơi ếch hay còn gọi là khóa học bơi cơ bản, đây là kỹ thuật bơi có thể bơi được xa nhất,...

Nội dung khóa học bơi sải

1
 KHÓA HỌC BƠI SẢI Bơi sải hay còn gọi là bơi trườn sấp, đây là kỹ thuật có tốc độ nhanh nhất, khá khó, đòi...